Wednesday, February 20, 2008

:: TafsiR SuraH AT TAHRIM ::

12 februari 2008/05 Safar 1429H

TAFSIR : SURAH AT TAHRIIM , Ayat 6-9

RUJUKAN : TAFSIR FI ZILALIL QURAN, AS SYAHID SYED QUTB


TAFSIR AL-AZHAR, PROF.DR HAJI ABDULMALIK ABDULKARIM


AMRULLAHPEMBENTANG : NOR AKMARIAH ABDULLAH


PENGENALAN SURAH AT TAHRIIM (MENGHARAMKAN)

  1. Surah ke-66 : 12 ayat


  2. Surah Madaniyyah, diturunkan selepas surah Al-Hujurat


  3. Dinamai surah At Tahriim kerana pada awal surah ini terdapat perkatan “tuharrim” “تحرّم ”
    yang kata asalnya at-tahriim yang beerti mengharamkan


  4. Hubungan yang erat dengan surah ke-65 sebelumnya iaitu Surah Ath –Thalaq, kerana surah ini masih beredar di sekitar isu yang berkaitan dengan perempuan lebih-lebih lagi surah ini dijelaskan dengan soal-soal yang timbul dalam rumahtangga Baginda


INTIPATI SURAH

- KEIMANAN
· Kesempatan bertaubat itu hanyalah di dunia saja, segala amal perbuatan manusia di dunia akan dibalas di akhirat kelak
- HUKUM-HUKUM
· Larangan mengharamkan apa yang dibolehkan/dihalalkan ALLAH swt
kewajiban membebaskan diri dari sumpah yang diucapkan untuk mengharamkan yang halal dengan membayar kaffarat
· kewajiban memelihara diri dan keluarga dari azab api neraka
· perintah jihad/ memerangi orang-orang kafir dan munafiq dan berlaku keras terhadap mereka di waktu perang.
- LAIN-LAIN
· Iman dan perbuatan baik atau buruk seseorang tidak bergantung kepada amal dan perbuatan orang lain walaupun antara suami isteri seperti isteri-isteri Nabi Nuh a.s, isteri Nabi Luth a.s, isteri Fir’aun dan Maryam.
· Beberapa tuntutan dalam kehidupan berumahtangga.

Ayat 6

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharakanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka, yang bahan bakarnya adalah terdiri daripada manusia dan batu, penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai ALLAH terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”TAFSIRAN AYAT
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharakanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka”
- Mengakui beriman tidak belum cukup, iman mestilah dipupuk dan dipelihara dan dengan dasar iman inilah, seseorang itu menjaga keselamatan dirinya dan seisi keluarganya dari azab api neraka
- Dari institusi kekeluargaan/rumahtangga itulah dimulai dengan penanaman IMAN dan pemupukkan nilai-nilai ISLAM
- Jelaslah bahawa IMAN itu mula ditumbuhkan dengan diri individu tersebut, kemudian baru dianjurkan mendirikan rumahtangga. Diperintahkan nikah kahwin menurut peraturan tertentu. - Dalam surah ke-30,Ar-Rum, ayat ke-21 diterangkan bahawa salah satu daripada kebesaran ALLAH ialah diciptakan ALLAH untuk kamu, isteri-isteri kamu, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan oleh ALLAH di antara kamu mawaddah yang beerti cinta dan rahmah yang beerti kasih saying, iaitu dipadukan hati dan dimesrakan hidup suami isteri.
- Setelah ayat perintah agar seorag mu’min memelihara diri dan keluarganya dari azab api neraka ini turun, bertanyalah Saidina ‘Umar Al-Khaththaab kepada Rasulullah saw : “ kita telah memelihara diri sendiri daripada api neraka, dan bagaimana pula caranya kita memelihara ahli keluarga kia dari neraka?”
- Rasulullah saw. menjawab :
تنهونهم عمّا نهاكم الله وتأمرونهم بما أمرالله
“kamu laranglah mereka dari segala perbuatan yang dilarang ALLAH dan suruhlah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan ALLAh.” (riwayat dari Al-Qusyairiy, dalam tafsir Al-Qurthubiy)


“ yang bahan bakarnya adalah terdiri daripada manusia dan batu, penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai ALLAH terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”


· Manusia yang derhaka kepada Tuhan, yang hidup di dunia ini tiada bernilai kerana dipenuhi oleh dosa, dan samalah keadaannya dengan batu-batu yang berserakan di tengah-tengah pasir dan sebagainya.

· Disebutkan di atasnya kerana Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat-malaikat itu menjaga dan mengawal neraka itu, agar apinya selalu menyala, agar alat penyalanya selalu sedia,baik batu mahupun manusia.
· Sikap-sikap malaikat yang keras lagi kasar menunjukkan bahawa sikap itulah yang sesuai mengambarkan keadaan dalam neraka sebagai tempat menghukum mereka yang ingkar.

· Di hujung ayat 6 ini menunjukkan bahawa betapa kerasnya disiplin serta peraturan yang dijalankan dan dijaga oleh malaikat-malaikat , nampaknya mereka sangat patuh dan taat kepada ALLAH serta tidak merubah dan tidak membantah.

Ayat 7

“ Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur (alasan membela diri) pada hari ini. Sesungguhnya kamu akan diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan”


TAFSIRAN AYAT

“ Hai orang-orang kafir,
· Ertinya wahai orang2 yang tidak percaya akan seruan ini, agar kamu peliharadirimu dan keluargamu,isteri2 serta anak2 dan kamu berbuat hanya berbuat sekehandak hatimu saja di dunia, ketahuilah bahawa azab api neraka itu pasti kamu deritai kelak.

“ janganlah kamu mengemukakan uzur (alasan membela diri) pada hari ini.Sesungguhnya kamu akan diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan”
· Bahawa balasan yang kamu terima adalah setimpal dengan kesalahan yang telah kamu perbuat. Yang kamu perhatikan selama hidup di dunia hanyalah kekayaan, kebendaan, mmbanggakan diri, makan minum sebagaimana makan minumnya binatang belaka, tidak mempunya cita-cita, tidak mengingat masa hadapan(alam akhirat)
· Dirimu sendiri kamu sia-siakan, jiwa tidak dibersihkan, akal tidak digunakan untuk berfikir. Sebab itu, tiada wibawa terhadap isteri dan anak-anak sendiripun tidak merasa segan dan takut pada ayahnya. Harta benda mungkin banyak dikumpulkan padahal jiwa kosong dari pemikiran dan cita-cita hari hadapan.
· Maka peringatan Tuhan tentang seramnya api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, penjaganya malaikat2 yang bengis lagi kasar bukanlah suatu janji yang kejam.
· Allah bukan sekali-kali menyukai kira menuju ke sana, dan sebab itulah diperingatkan dari sekarang. Iaitu supaya ditempuhi kehidupan yang penuh cabaran ini menurut tuntutan Allah dan Rasul, agar selamat dan terlepas dari azab api neraka.

Ayat 8

Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata “ Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami, cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” ”


TAFSIRAN AYAT

“ Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat sebaik-baiknya.


- Orang yang beriman disuruh dan digesa untuk bertaubat dengan sebaik-baik taubat iaitu TAUBAT NASUHA (nashuuh=BERSIH)…Rasulullah meminta ampun dan bertaubat kepada ALLAH sampai tujuh puluh kali sehari (riwayat Bukhari)/sampai seratus kali sehari (riwayat Muslim. Oleh sebab itu. Berkatalah Al-Qurthubiy dalam tafsirnya bahawa bertaubat itu adalah fardhu ‘ain atas tiap-tiap mu’min dalam tiap-tiap hal dan tiap-tiap zaman apatah lagi zaman kita yang porak peranda ummatnya.
- Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
- Mudah-mudah (عسى),dipakai oleh ALLAH, ertinya PASTI. Tegasnya kalau seseorang benar-benar bertaubat nasuha, pastilah ALLAH akan menghapusi dosanya dan menghapuskan kesan buruk yang selama ini lekat pada peribadinya.
- Dua janji yang PASTI dariNYA, pertama orang yang benar-benar bertaubat nasuha akan diperbaiki kehidupannya (buruk kepada baik), kedua, jaminan dimasukkan ke dalam SYURGA.
pada hari Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata “ Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami, cahaya kami dan ampunilah kami.
- Ganjaran yang tak ternilai sebagai balasan jerih perih perjuangan menegakkan kebenaran, menyeru manusia kembali kepada ALLAH ketika di dunia, hadiahnya SYURGA.
Cahaya yang akan bersinar di Akhirat iaitu cahaya Iman.

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” ”


Allah mampu mengubah keadaan seseorang yang taat berputar menjadi sesat atau terjerumus dalam kehinaan,bila ALLAH berkehendak, tiada yang MUSTAHIL

Ayat 9

“ Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”

TAFSIRAN AYAT
“ Wahai Nabi,
· Perhatikan kembali ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang serupa dengannya. Allah tidak pernah memanggil Nabi menurut namanya sendiri. Kepada Nabi Muhammad sepertimana Allah ucapkan kepada nabi-nabi lain, sebagai “wahai Musa”, ”wahai Adam” atau ”wahai Luth tetapi kalau memanggil Baginda dengan panggilan jawatan baginda, “wahai Rasul”, “wahai Nabi”, “wahai yang berselimut”.

perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik
· Bukanlah dimaksudkan semata-mata berperang seperti yang difahami iaitu memggunakan senjata dengan kekerasan. Sebab pokok kata diertikan ialah JIHAD.
· Erti JIHAD ialah kerja keras dengan segala kesungguhan, atau lawanlah, tentanglah, desaklah orang-orang kafir dan munafik itu dengan melakukan segala macam usaha, dengan harta, tenaga, lisan maupun tulisan
· Al-Qurthubiy menjelaskan bahawa menghadapi orang-orang kafir bukan saja dengan pedang tetapi juga dengan pelajaran yang baik(tauladan), dengan da’wah dan juga doa serta seruan

serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”

· Ahli-ahli tafsir menafsirkan bahawa seruan jihad adalah lebih umum daripada seruan bersikap keras.
· Memerangi kekafiran tidak selau mesti keras, kadang-kadang musuh dapat ditundukkan dengan sikap lemah-lembut atau hujah yang benar lagi tepat. Sikap keras ini hanyalah untuk orang-orang munafiq.
· Pengakhiran untuk manusia-manusia ingkar hanyalah NERAKA.KESIMPULAN
* Pembinaan dan pembangunan keluarga Muslim. Terutama sekali terlebih dahulu diatur kedamaian rumahtangga, menerima rezeki yang halal dariNYA, kedamaian dalam pergaulan, menerima ni’mat Allah dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Suri teladan ialah pada kehidupan Rasulullah saw.

* Peringatan terhadap tiap-tiap yang beriman bagaimana besarnya tanggungjawab memimpin isteri dan anak-anak dalam kehidupan berbakti kepadaNYA

* Peringatan bahawa perjalanan yang panjang ini, mesti terdapat khilaf dan alpa, dosa yang kecil mahupun yang besar. Namun dalam hal ini masih ada peluang dan ruang selagi masih ada iman di dada dan hendaklah kembali serta segeralah bertaubat padaNya dengan TAUBAT NASUHA.
___________________________________

:: Alhamdulillah selesai membentangkan tafsir Surah At Tahrim, ayat 6-9, moga apa yang dibentangkan dapat dijadikan iktibar dalam menjalani kehidupan serta diasimilasikan dalam gerak kerja kita seharian
:: mohon maaf atas kekhilafan serta ketidaksempurnaan pembentangan serta makalah ini. Moga diambil pengajaran dan panduan di hari muka. Moga apa yang dibentangkan ini diterimaNya sebagai bekalan di sana kelak, disamping cita-cita kita untuk melihat ISLAM melata dan merata di muka bumi ALLAH. Ameen.

2 comments:

littlemoslem said...

saya ingin berbagi ilmu dengan anda, silahkan menghubungi situs ini. http://kampungtipar.blogspot.com

MuJaHiD_NiLaM's said...

kepada littlemoslem, saya minta maaf banyak2 krn baru sahaja membaca komen anda...terima kasih..mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua...